WMO Raad


Doelstelling Wmo-raad

De Wmo-raad heeft tot doel te adviseren over de maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Borger-Odoorn, waarbij van belang is:

  1. Het ondersteunen en bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van burgers;
  2. Het bevorderen van samenhang in gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan;
  3. Het realiseren van noodzakelijke en laagdrempelige ondersteuning van burgers dichtbij huis.

Om haar doel zo goed mogelijk te kunnen bereiken zijn met de gemeente Borger-Odoorn afspraken gemaakt. Deze zijn neergelegd in een convenant. De flyer van de Wmo-raad kunt u hier bekijken.

Vergaderschema

De Wmo-raad vergadert elke 4e dinsdag van de maand van 13.30 – 16.00 uur in het Gemeentehuis te Exloo vergaderruimte 3 (tenzij anders aangegeven). Deze vergaderingen zijn openbaar en de agenda wordt twee weken voor de vergadering gepubliceerd in Week in Week uit en op deze site.
Het Dagelijks Bestuur vergadert op de 1e maandag van de maand van 12.30 – 15.00 uur

De agenda van de publieke vergaderingen vindt u op de pagina agenda’s.

Vergaderdata 2017

27 januari
24 februari
24 maart (komt te vervallen)
28 april
26 mei
25 juni Let op op donderdag i.p.v. dinsdag
Juli – vakantie
25 augustus
22 september
27 oktober
24 november
15 december (3e dinsdag)