Wmo-raad Borger-Odoorn zoekt nieuwe voorzitter en secretaris.

De Wmo-raad is de onafhankelijke adviesraad voor het College van B&W voor wat betreft de Wmo en bestaat uit vrijwilligers woonachtig in de Gemeente Borger-Odoorn.

Na een periode van relatieve rust bevindt de Wmo-raad zich momenteel in een hectische periode waarin veel advies en meedenkwerk wordt gevraagd over en voor de per 01/01/15 ingevoerde veranderingen in het Sociale domein.

Door alle veranderingen en de nieuwe verantwoordelijkheden voor de Gemeente verandert ook de taak van de Wmo-raad en wordt gewerkt aan de opzet naar een nieuwe Adviesraad voor het hele Sociale domein. Het is boeiend en uitdagend om vanuit het perspectief van de burger, cliënt- en belangenorganisaties mee te kunnen werken aan een zorgvuldige invoering van de komende veranderingen.

Door het vertrek van de secretaris en het aanstaande vertrek van de voorzitter wordt gezocht naar een nieuwe secretaris en voorzitter. Zowel de functie van voorzitter als secretaris binnen de Wmo-raad zijn belangrijk, boeiend en uitdagend.