Veranderingen in de zorg en ondersteuning

De zorg en ondersteuning worden voor zover gewenst en noodzakelijk aangepast aan de nieuwe regels.
Er zijn hiervoor door de Gemeente afspraken gemaakt met de Zorgaanbieders. Soms gaat het tot tevredenheid van de burger maar in een aantal gevallen gaat het niet volgens de wensen en de verwachtingen. Is het onduidelijk wat kan en wat niet kan. Heeft u hierover vragen dan kunt u terecht bij de Sociale teams of de cliëntenorganisaties. Binnenkort komt er ook een Vertrouwenspersoon voor het Sociaal Domein waar u terecht kunt met uw vragen.

Onze vraag aan u is: Gaat het gewoon goed, krijgt u voldoende hulp – ondersteuning of bent u als burger niet tevreden, mist u wat ? De Wmo-raad wil graag horen wat goed gaat en moet blijven.
Maar ook wat niet goed gaat, onduidelijk is, zo nodig aangepast moet worden.

De Wmo-raad hoort graag uw ervaringen, geef ze aan ons door. De Wmo-raad doet er wat mee. Zonder uw inbreng is adviseren voor ons erg moeilijk.

U kunt u ervaringen doorgeven aan de leden van de Wmo-raad of via: info@wmoraadborgerodoorn.nl – schriftelijk p/a Molenborg 6, 9531 LC Borger