Onafhankelijke hulp bij het aanvragen van een PGB is beschikbaar.

Het bespreken van een probleem en het vinden van een goede oplossing bij het aanvragen van een PGB kan moeilijk en lastig zijn. Leden van het Sociaal team kunnen en zijn bereid u daarbij te helpen.
Daarnaast is er in onze Gemeente, zoals de wet ook voorschrijft, een onafhankelijke ondersteuner voor hulp – ondersteuning beschikbaar.
Een ondersteuner die helpt de vragen en mogelijkheden helder te krijgen
Beschikbaar voor de burger die hulp / ondersteuning prettig vindt.
Op de mogelijkheid om hiervoor te kunnen kiezen wordt U bij de aanvraag gewezen.
Ook kan de aanvrager kiezen om zelf een bekende of belangenbehartiger of ondersteuner vanuit een van de belangenorganisaties of bonden als onafhankelijk ondersteuner mee te nemen.

De Wmo-raad wil graag uw ervaringen hiermee horen.

Was u op de hoogte van deze mogelijkheid en voldeed het aan uw verwachtingen ?
Wij vragen u uw ervaringen – suggesties door te geven aan de Wmo-raad.
De Wmo-raad weet dan of het gaat zoals verwacht was en / of er veranderingen gewenst zijn.

U reacties, ervaringen, suggesties en adviezen horen we graag via:

info@wmoraadborgerodoorn.nl of schriftelijk p/a Molenborg 6, 9531LC Borger