Eén Adviesraad bestaande uit cliëntorganisaties, burgers en de Wmo-raad is noodzakelijk

De stelling deze maand is: Eén Adviesraad van cliëntorganisaties, burgers en de Wmo-raad is noodzakelijk. Meer burgers, op meer terreinen krijgen via de gemeente zorg, hulp en ondersteuning. De gemeente is verantwoordelijk voor het nieuwe beleid, het hoe, wat, wie en waarvoor de beschikbare financiën ter beschikking worden gesteld.

De gemeente wil, zoals in de gemeentelijke verordening is vastgelegd, één adviesraad bestaande uit cliënt- belangenorganisaties, burgers en de Wmo-raad voor het hele Sociale terrein (Sociaal Domein). Het adviseren is en blijft volgens de Wmo-raad belangrijk voor zowel de gemeente als de burger. Adviseren over keuzevrijheid, wie bepaalt wat de ondersteuning is, waar en hoe men deze kan krijgen. Adviseren over de resultaten van de uitvoering. Adviseren en duidelijkheid vragen welk deel van de financiën aantoonbaar wordt / is besteed aan de uitvoering van hulp / zorg / ondersteuning.

De huidige Wmo-raad adviseerde o.a. al over Keuzevrijheid, het PGB, de Mantelzorg, het Jeugdbeleid en ook om het overgrote deel van de beschikbare financiën op een aantoonbare wijze aan de zorguitvoering en ondersteuning te besteden. Zie hiervoor de adviezen elders op onze site. De Wmo-raad ondersteunt de wens van de Gemeente om te komen tot een sterke adviesraad. Een adviesraad om goed te kunnen blijven adviseren. Een adviesraad gedragen door zoveel mogelijk cliënt- belangenorganisaties, burgers en de Wmo-raad.