De Wmo-raad Borger-Odoorn verandert in een Adviesraad Sociaal domein

De huidige Wmo-raad bestaat sinds 2006.

De veranderingen, bezuinigingen, uitbreiding van Gemeentelijke verantwoordelijkheden, waar onder de komst van de participatiewet, vragen om een andere manier van advisering vanuit de burger / het cliëntperspectief.

De Wmo-raad heeft het initiatief genomen om in overleg met de Gemeente en zoveel als mogelijk in samenwerking met cliëntorganisaties en burgers te komen met een voorstel voor een nieuwe Adviesraad.

Het uitgangspunt van de Wmo-raad is dat het in het belang van zowel de burger als de Gemeente is dat er een sterke Adviesraad voor het hele Sociale domein komt.

Een Adviesraad die gevraagd en ongevraagd adviseert bij de voorbereiding, vaststelling en het volgen van de uitvoering van alles wat van invloed kan zijn op het Sociale domein.

Op een bijeenkomst op 22 januari jl. kreeg dit uitgangspunt van de toen aanwezige cliëntorganisaties en burgers de volledige instemming.

Het advies gaat er van uit dat de Gemeente de Adviesraad tijdig bij de voorbereiding van besluitvorming en de monitoring van beleid betrekt. En wel zodanig dat het advies invloed kan hebben op het vaststellen van het beleid.

Op 26 mei a.s. wordt het opgestelde advies besproken in de Wmo-raad.

Tevens worden in deze vergadering een kandidaat voorzitter en secretaris voorgedragen.

Voor verdere informatie over de Wmo-raad, hun adviezen en voortgang / groei naar een brede en sterke Adviesraad voor het hele Sociale domein, zie onze site: www.wmoraadborgerodoorn.nl.

Wilt u reageren / meedoen geef dit door via: info@wmoraadborgerodoorn.nl