Posts filed under Nieuws

Veranderingen in de zorg en ondersteuning

De zorg en ondersteuning worden voor zover gewenst en noodzakelijk aangepast aan de nieuwe regels. Er zijn hiervoor door de Gemeente afspraken gemaakt met de Zorgaanbieders. Soms gaat het tot tevredenheid van de burger maar in een aantal gevallen gaat het niet volgens de wensen en de verwachtingen. Is het onduidelijk wat kan en wat… (Lees verder)

Eén Adviesraad bestaande uit cliëntorganisaties, burgers en de Wmo-raad is noodzakelijk

De stelling deze maand is: Eén Adviesraad van cliëntorganisaties, burgers en de Wmo-raad is noodzakelijk. Meer burgers, op meer terreinen krijgen via de gemeente zorg, hulp en ondersteuning. De gemeente is verantwoordelijk voor het nieuwe beleid, het hoe, wat, wie en waarvoor de beschikbare financiën ter beschikking worden gesteld. De gemeente wil, zoals in de… (Lees verder)

De Wmo-raad Borger-Odoorn verandert in een Adviesraad Sociaal domein

De huidige Wmo-raad bestaat sinds 2006. De veranderingen, bezuinigingen, uitbreiding van Gemeentelijke verantwoordelijkheden, waar onder de komst van de participatiewet, vragen om een andere manier van advisering vanuit de burger / het cliëntperspectief. De Wmo-raad heeft het initiatief genomen om in overleg met de Gemeente en zoveel als mogelijk in samenwerking met cliëntorganisaties en burgers… (Lees verder)

De Wmo-raad Borger-Odoorn verandert – help u mee ?

In de afgelopen jaren is er door de Wmo-raad veel goed werk gedaan. Echter de huidige veranderingen vragen en eisen een ander manier van meedenken en meedoen.De Wmo-raad heeft, in overleg met de Gemeente, het initiatief genomen hoe in onze Gemeente samen met betrokken burgers en hun organisaties te komen tot een nieuwe Adviesraad. De… (Lees verder)

De Wmo-raad Borger-Odoorn gaat veranderen

De huidige Wmo-raad is in 2006 op voordracht van de diverse adviesraden en belangen organisaties ingesteld door het College van B&W. Het ISZW, het Gehandicaptenplatform en het OSO waren de initiatief nemers. Het initiatief werd ondersteund door de Welzijnsorganisatie Andes en coördinerend beleidsambtenaar Wmo van de Gemeente. De grotere verantwoordelijkheden, de gewijzigde wetgeving en de… (Lees verder)

Onafhankelijke hulp bij het aanvragen van een PGB is beschikbaar.

Het bespreken van een probleem en het vinden van een goede oplossing bij het aanvragen van een PGB kan moeilijk en lastig zijn. Leden van het Sociaal team kunnen en zijn bereid u daarbij te helpen. Daarnaast is er in onze Gemeente, zoals de wet ook voorschrijft, een onafhankelijke ondersteuner voor hulp – ondersteuning beschikbaar…. (Lees verder)