Archive for May 2016

De Wmo-raad Borger-Odoorn verandert – help u mee ?

In de afgelopen jaren is er door de Wmo-raad veel goed werk gedaan. Echter de huidige veranderingen vragen en eisen een ander manier van meedenken en meedoen.De Wmo-raad heeft, in overleg met de Gemeente, het initiatief genomen hoe in onze Gemeente samen met betrokken burgers en hun organisaties te komen tot een nieuwe Adviesraad. De… (Lees verder)

De Wmo-raad Borger-Odoorn gaat veranderen

De huidige Wmo-raad is in 2006 op voordracht van de diverse adviesraden en belangen organisaties ingesteld door het College van B&W. Het ISZW, het Gehandicaptenplatform en het OSO waren de initiatief nemers. Het initiatief werd ondersteund door de Welzijnsorganisatie Andes en coördinerend beleidsambtenaar Wmo van de Gemeente. De grotere verantwoordelijkheden, de gewijzigde wetgeving en de… (Lees verder)