Header afbeelding
lees voor

Nieuws

Wmoraad Borger-Odoorn geeft ongevraagd advies

16 april 2014

Wmoraad Borger-Odoorn geeft ongevraagd advies inzake gebruiksvriendelijkheid Gemeentelijke site en info bulletin. Voor... lees meer

Lage inkomens en Gemeentelijke ondersteuning

12 april 2014

De Gemeente Borger-Odoorn geeft al jarenlang ondersteuning aan kwetsbare mensen, mensen die niet goed rond en mee... lees meer

Gebruik Persoons Gebonden Budget (PGB) versterken?

31 maart 2014

Het PGB heeft een bijzondere waarde, het geeft de burger verantwoordelijkheid en behoud van eigenwaarde. Het bevordert... lees meer

De nieuwe Wmo: Eigen Gemeente bepaalt wie er zorg krijgt !

08 maart 2014

Vanaf 1 januari 2015 moet de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in werking treden. Verantwoordelijkheden... lees meer

Doe mee, blijf de Wmo-raad helpen met adviseren.

02 maart 2014

Veel verantwoordelijkheden o.a. wat betreft de Jeugd en AWBZ-zorg gaan van het Rijk naar de Gemeenten. Deze moeten... lees meer

Wmo-raad biedt aanbevelingen nieuw mantelzorgbeleid aan

24 februari 2014

Wethouder Fr. Alberts waardeert Aanbevelingen Nieuw Mantelzorgbeleid Wmo-raad lees meer

Veranderingen / bezuinigen op sociaal gebied - Maatwerk

09 februari 2014

Ook onze gemeente moet fors bezuinigen op sociaal gebied en wil dat zorgvuldig doen. Het beperkte budget dat de... lees meer

Wmo-raad Borger-Odoorn werkt vanuit burger – cliënt oogpunt.

02 februari 2014

Veel mensen en organisaties zijn betrokken en bezig met de veranderingen wat betreft de Wmo, de AWBZ en het Jeugd... lees meer

Wmo-raad Borger-Odoorn spreekt over toekomst Mantelzorgbeleid

19 januari 2014

Op de vergadering van de Wmo-raad van 28 januari a.s. (Gemeentehuis te Exloo – 14.00 uur) bespreekt de Wmoraad een... lees meer

Mantelzorg niet verplichten maar verlichten

12 januari 2014

De mantelzorg verlichten of verplichten in de toekomst is een politiek zaak geworden. De Wmo-raad is met ondersteuning... lees meer

Contact

Secretariaatsadres: Gentiaan 8 7873 CZ Odoorn
Postadres: p/a Molenborg 6 9531 LC Borger
E-mail: info@wmoraadborgerodoorn.nl