VisieVisie van de Wmo-raad

Burgers moeten zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Ze moeten kunnen rekenen op die samenleving wanneer meedoen moeilijk wordt. De Wmo-raad volgt de uitvoering van het beleid met name wat de gevolgen voor de burger zijn. De Wmo-raad adviseert zo gewenst de Gemeente over aanpassingen / verbeteringen. De Wmo-raad adviseert vanuit burgerperspectief en wil voor zover als mogelijk is de spreekbuis zijn voor de burger. Een uitstekend contact met die inwoners is een voorwaarde voor de Wmo-raad om haar werk goed te kunnen doen. De Wmo-raad moet een breed platform zijn. Daarom is het nodig, dat in de Wmo-raad zoveel mogelijk organisaties / doelgroepen vanuit het Sociaal terrein vertegenwoordigd zijn.

De kerntaak van de Wmo-raad

De belangrijkste taak van de Wmo-raad is het adviseren bij de voorbereiding, het vaststellen en volgen van het beleid van de Gemeente t.a.v. de Wmo. Meedenken met de Gemeente is hierbij heel belangrijk.
Noodzakelijke activiteiten om deze kerntaak goed te kunnen vervullen zijn:

  • onderhouden van contacten met de burgers / maatschappelijke organisaties;
  • zo gewenst organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en bijeenkomsten met gebruikers / burgers;
  • overleg met de Gemeente over veranderingen in het beleid;
  • inventarisering van resultaten en knelpunten bij de uitvoering;
  • overleg met de Gemeente over die knelpunten en voorstellen doen voor verbeteringen.

z8 en liefdadigheid

Verandering in de zorg is noodzakelijk. We zien nu al mensen met een basisinkomen afhaken op de hoge eigen bijdrage kosten. Niet iedereen is in staat om zoveel geld uit te geven aan zorg. Zo zien we ook dat mensen met een zeer laag inkomen, of zelfs bijstand, helemaal geen gebruik meer willen maken van de zorg. Het is schrijnend te zien dat in zo’n welvarend land als Nederland dit soort toestanden zich voordoen.

Er zijn wel initiatieve te benoemen die niet overheidsgerelateerd zijn waar we een warm hart van krijgen. Zoals de mensen van Z8 kinderkleding, zij weten nog wel hoe het moet en dragen de old school zorgstaat een warm hart toe. Ondanks dat de overheid terugdeinst steunen zij juist de kinderen die niet meer in staat zijn hiervan te porfiteren. Er is budget vrijgemaakt door Z8 om juist de kansarme zieke kinderen wel te kunnen helpen.

Huizen kopen in Rotterdam

Om hiervoor in aanmerking te komen hoeft u alleen maar een goede brief te versturen en aan te geven waarom juist u het verdiend kans te maken op deze liefdadigheid. Z8 heeft al vele kinderen geholpen die er weer bovenop zijn gekomen. Op de pagina van amazingkids.nl kun je de volledige collectie bekijken.  Zij tonen dit soort initiatieven niet alleen in Nederland, maar ook in de Benelux.

Dit gebeurd samen met Voorberg Rotterdam Makelaar. Een betrouwbare partner uit de Rijnmond.  Z8 loopt niet te koop met deze instelling, maar zijn juist een beetje terughoudend over deze onbaatzuchtigheid.

Het is toch een zegen dat er nog van dit soort liefdadigheid bestaat, zelfs onder de commerciële partijen. Er zijn er meer die het doen, maar het lijkt alsof het niet aan de grote klok wordt gehangen. Zelden wordt hier aandacht aan besteed terwijl het juist een positieve geluid is in het negatieve overheid oerwoud waar we doorgaans iedere dag van horen.